ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 25 ตุลาคม 2561 ในวันเวลาราชการ ณ
 
 
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63000
  โทรศัพท์ : 055-039758,093-138-0707,
093-138-0707
  โทรสาร : 055-039949
  Website : www.chiangthong.go.th
  Email : rungfha122524@chiangthong.go.th

 
 
 
055-039758 กด 1 ห้องนายก
 
055-039758 กด 2 ห้องปลัดฯ
 
055-039758 กด 3 สำนักงานปลัด
 
055-039758 กด 4 กองคลัง
 
055-039758 กด 5 กองช่าง
 
055-039758 กด 6 กองสาธารณสุข
 
055-039758 กด 7 กองการศึกษา
 
055-039758 กด 8 กองสวัสดิการสังคม
 
055-039758 กด 9 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
055-039758 กด 0 ติตต่อประชาสัมพันธ์