ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 25 ตุลาคม 2561 ในวันเวลาราชการ ณ
 
 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานโครงการปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เสรีธรรม หมู่ที่ 7 บ้านใหม่เสรีธรรม ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 14.07 น. โดย คุณ ศลิษา พลายละหาร

ผู้เข้าชม 52 ท่าน