หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ยินดีต้อนรับ
 
 
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63000
  โทรศัพท์ : 055-039758,093-138-0707,
093-138-0707
  โทรสาร : 055-039949
  Website : www.chiangthong.go.th
  Email : rungfha122524@chiangthong.go.th

 
 
 
055-039758 กด 1 ห้องนายก
 
055-039758 กด 2 ห้องปลัดฯ
 
055-039758 กด 3 สำนักงานปลัด
 
055-039758 กด 4 กองคลัง
 
055-039758 กด 5 กองช่าง
 
055-039758 กด 6 กองสาธารณสุข
 
055-039758 กด 7 กองการศึกษา
 
055-039758 กด 8 กองสวัสดิการสังคม
 
055-039758 กด 9 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
055-039758 กด 0 ติตต่อประชาสัมพันธ์