หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ยินดีต้อนรับ
 
 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 16.02 น. โดย คุณ รุ่งฟ้า อำพันธุ์

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย