หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปี พ.ศ. 2562   17 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562   17 ต.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563    8 ต.ค. 2562 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   4 ต.ค. 2562 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน และลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   4 ต.ค. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562    1 ต.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562   1 ต.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ประจำปีงบประมาณ 2563    27 ก.ย. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563    26 ก.ย. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2, หมู่ 7, หมู่ 10, หมู่ 14 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก   12 ก.ย. 2562 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 53