หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เชียงทอง
www.chiangthong.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นวัว
วัดแก้ววิเศษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงซ่อม
กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านเด่นวัว
1
2
3
4
5
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5503-9758 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สุจริต โปร่งใส ใสสะอาด [ 26 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 26 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง การแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงงานครูและบุลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง ผลการพิจารณาคะแนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานของพนักงานส่วนตำบล [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่องการกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
  (1)  
     
สายตรงนายก
โทร : 081-962-0808
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10