หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เชียงทอง
www.chiangthong.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นวัว
วัดแก้ววิเศษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงซ่อม
กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านเด่นวัว
1
2
3
4
5
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๐๓-๙๗๕๘ ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง การแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงงานครูและบุลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง ผลการพิจารณาคะแนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานของพนักงานส่วนตำบล [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่องการกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)  
     
สายตรงนายก
โทร : 081-962-0808
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10