หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เชียงทอง
www.chiangthong.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นวัว
วัดแก้ววิเศษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงซ่อม
กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านเด่นวัว
1
2
3
4
5
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5503-9758 ในวันและเวลาราชการ
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ตำบล และอำเภอ [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์และการทดสอบเครื่องอ่านบัตร Smart Card [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการบันทึกข้อมูล e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์ [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือประชาชนให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)     2   
     
สายตรงนายก
โทร : 081-962-0808
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10