หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เชียงทอง
www.chiangthong.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นวัว
วัดแก้ววิเศษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงซ่อม
กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านเด่นวัว
1
2
3
4
5
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๐๓-๙๗๕๘ ในวันและเวลาราชการ
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 

 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
**************************
ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
1. ช่องทางร้องเรียน
- ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบล
เชียงทอง
- ทางตู้รับเรื่องราวร้องเรียน ซึ่งติดตั้งอยู่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง
- ทางไปรษณีย์ ส่งเรื่องร้องเรียนมาที่ เลขที่ ๕๕/๕ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63180 โทร. 0-5509-9758
- ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง : https://www.chiangthong.go.th/home
Facebook : https://www.facebook.com/ChiangthongtakSAO
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : chiangthongtak@hotmail.com
2. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ในข้อที่ 1
ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนที่ 3 สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง
พิจารณาลงนาม
ขั้นตอนที่ 4 ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทำงาน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน
ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง
รับรายงานและติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลเชียงทอง
ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุป วิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 8 จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่อง เป็นข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2563 เวลา 15.42 น. โดย คุณ รุ่งฟ้า อำพันธุ์

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-962-0808
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10