หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ยินดีต้อนรับ
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง
    หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63000
    โทรศัพท์:055-039758 กด 4
    โทรสาร:055-039949
 
การจดทะเบียนพาณิชย์
การรับชำระภาษีป้าย
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน