หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เชียงทอง
www.chiangthong.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นวัว
วัดแก้ววิเศษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงซ่อม
กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านเด่นวัว
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทองยินดีต้อนรับ
 
สังคมหมู่บ้านในตำบลเชียงทอง มีลักษณะเป็นสังคมชนบท มีการทำเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ก่อให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน มีแหล่งให้การศึกษาต่อประชากรในสังคม นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคนก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลเชียงทอง นับถือศาสนาพุทธโดยมี

วัด จำนวน 7 แห่ง

สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง

โบสถ์คริสต์ จำนวน 4 แห่ง
 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน 7 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านสบยม หมู่ที่ 2
 
โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม หมู่ที่ 3,7 และหมู่ 10
 
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 4,8,9,5 และ 13
 
โรงเรียนผาผึ้งพิทยาคม หมู่ที่ 6
 
โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม หมู่ที่ 7 และ 10
 
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 8 และ 9
 
โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 11

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 3 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จำนวน 4 แห่ง

งานประเพณีสงกรานต์ ช่วงเวลาจัดงานเดือนเมษายน

งานประเพณีลอยกระทง ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน

งานประเพณีปีใหม่ม้ง ระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม

งานประเพณีปีใหม่ลีซอ ระหว่างเดือนมกราคม

งานประเพณีกินก๋วยสลากเดือนตุลาคม

งานประเพณีบุญบั้งไฟ เดือนพฤษภาคม
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

ถ้ำผาผึ้ง
 

โรงพยาบาลวังเจ้า จำนวน 1 แห่ง

สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง

อัตราการมีน้ำและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 99

สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 แห่ง

ตู้ยามประจำตำบล/จุดตรวจ จำนวน 2 แห่ง

รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง

รถกู้ชีพ-กู้ภัยฉุกเฉิน จำนวน 1 แห่ง
 
สายตรงนายก
โทร : 081-962-0808
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10