หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เชียงทอง
www.chiangthong.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นวัว
วัดแก้ววิเศษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงซ่อม
กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านเด่นวัว
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทองยินดีต้อนรับ
 

มีหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 11 หมู่บ้าน

ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 หมู่บ้าน
  เนื่องจาก อยู่ในพื้นที่สวนป่า (ชาวเขาเผ่าม้ง)

ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 3,545 ครัวเรือน

ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
    จำนวน 350 ครัวเรือน

ถนนในเขต อบต. ที่มีไฟฟ้าสาธารณะ
    จำนวน 28 สาย

ปั้มน้ำมันและก๊าช (ปั้มหลอด) จำนวน 34 แห่ง

โรงสี (ขนาดเล็ก) จำนวน 2 แห่ง

ร้านค้าปลีก จำนวน 120 แห่ง

ร้านรับซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร
    จำนวน 4 แห่ง

ร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 3 แห่ง

ร้านจำหน่ายหรือซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน
    จำนวน 12 แห่ง

ร้านอาหาร จำนวน 1 แห่ง
 

ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา จำนวน 3,895 หลังคาเรือน

หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ของส่วนท้องถิ่น
    จำนวน 4 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง

มีแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาได้ คือ แม่น้ำปิง

เสียงตามสายของหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง

อินเตอร์เน็ตประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
สายตรงนายก
โทร : 081-962-0808
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10