หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เชียงทอง
www.chiangthong.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นวัว
วัดแก้ววิเศษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงซ่อม
กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านเด่นวัว
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทองยินดีต้อนรับ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 


 
 
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเข้าสู่สังคมดี ประชาชนมีความสุข
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพสามารถให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
 
จัดระเบียบชุมชนและสังคมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
 
ส่งเสริม สืบสานประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
 
ดำเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
 
สายตรงนายก
โทร : 081-962-0808
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10