หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ยินดีต้อนรับ
 
 
นำโครงการมาเสนอค่ะ
 

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้านบทบาทอำนาจหน้าที่ หลักการปฏิบัติงานสภาและแนวทางในการปฏิรูปท้องถิ่นมาเสนอ  รุ่นที่4 วันเสาร์ที่ 27และวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่  ค่าลงทะเบียนท่านละ 4900 บาท สนใจเมล์ขอรายละเ * * * ยดที่ Hmansc@gmail.comค่ะ
    

เขียนโดย   คุณ มสธ.

วันที่ 15 ธ.ค. 2557 เวลา 14.08 น. [ IP : 180.180.163.224 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)